ბეჭდვა
PDF

ორი გული-ერთი სული

27 ოქტომბერს ჯგუფმა ზუმბალენდმა მონაწილეობა მიიღო კულტურული გაცვლის საერთაშორისო პროექტში “უკრაინა-საქართველო: ორი გული, ერთი სული”.

Lightbox 01