ადილა

1. ფერხული
2. ღიღინი
3. გურიშ ვარდი
4. DANGEROUS CHICKEN FUNK
5. ბალადა
6. დიდი ხნიდან
7. წითელი
8. მარში
9. ადილა
10. ალილო